dinhchien

EURUSD - Cơ sở tăng đã có

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Daily: False break?????
- Indicator:
FORCE INDEX > 0
RSI: Real Divergence
MACD-h: Divergence , tuy nhiên độ lớn còn khả năng test đáy