UnknownUnicorn4813124

EU chờ hoàn thiện mô hình Vai Đầu Vai ngược

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ hoàn thiện mô hình Vai Đầu Vai ngược. Sau đó Mua lên khi giá phá đường viền cổ.
Mục tiêu tại đỉnh cũ (1.2262)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.