NenTangForex

BUY EURUSD

Giá lên
NenTangForex Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
HIện tại giá của EURUSD chạm đấy của trend tăng. Chúng ta có thể mua nó bây giờ.
Chú ý : Chúng ta sẽ ko biết đáy thật sự ở đâu khi nó chưa hình thành, vì vậy chúng ta đã chờ 1 setup đẹp. Gữi R:R của bạn và chúng ta sẽ win
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.