Forex9999

SELL EU giá 1.23300 TP 1.2200; SL 1.23700

Forex9999 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell EU tp 130 pip; SL 40 pip
chỉ số Dx USD tăng cao
xu hướng EU xuống
Các tin EU là ko đủ mạnh để EU lên, đây chi là sóng hồi đủ biên độ 50 pip từ đáy
Giao dịch đang hoạt động:
vào lệnh thôi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.