I_am_not_robot

Update EURUSD 26-10-2021

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD có thể sẽ giảm trong tối nay. Chúng ta có thể chờ tín hiệu đảo chiều để Sell.
Chúc ae may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.