blackbean_am

EURUSD 6/3/2019

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Có lẽ chúng ta vừa bỏ lỡ một lệnh Long ngắn khá đẹp, khí giá tạo 2 đáy và macd cắt nhau hường lên, nhưng điều đó cũng khá tốt ví sau đó có 1 nên rút chân 2 đầu, nhiều khả năng sẽ chạm SL của lệnh Long nếu chúng ta đặt SL dưới giá 2 đáy trong H1. Xu hướng trong trung hặn EU nhiều khẳ năng vẫn là đi lên.

Mây ichi cũng khá dày khí giá đang có xu hướng chui vào mây, có lẽ chúng ta vẫn sẽ đợi một xu hướng rõ ràng hơn tin nf cuối tuần này.

-Black Bean-