FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Có cơ hội nhồi lệnh. Thay vì nhồi lệnh chuyên SL về 1.1853
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.