DubaiSC

EURUSD chờ đợi cơ hội mua lên.

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD duy trì trạng thái phòng thủ quanh mức 1,0610-15 khi phe mua và phe bán chen lấn vào gần cuối tuần đầy biến động, chứng kiến ​​tuần giảm đầu tiên trong ba tuần mặc dù ngày hôm trước đã thoát khỏi mức thấp nhất trong 10 tuần.

Khi làm như vậy, cặp Euro đấu tranh để kéo dài thời gian quay đầu từ đường hỗ trợ kéo dài ba tuần, khoảng 1,0515 vào thời điểm báo chí, khi Đường trung bình động đơn giản (SMA) 50 thanh kết hợp với các tín hiệu MACD giảm giá để thách thức đường bò đực.

Với điều này, cặp tiền tệ chính được thiết lập để kiểm tra lại đường hỗ trợ đã nói ở trên gần 1,0515. Tuy nhiên, ngưỡng 1,0600 và nhiều mức hỗ trợ xung quanh vùng 1,0580-75 có thể kiểm tra xu hướng giảm của EUR/USD.

EURUSD h1 giá đang tích lũy đi ngang trong vùng 1.0570-1.0630. Với cặp tiền này các trader có thể chờ mua lên khi giá đi xuống test lại vùng hỗ trợ 1.0570 một lần nữa, SL: 1.0530, TP: 1.0630
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.