NguyenThang33

EURUSD - Short cái nhể

Giá xuống
BITSTAMP:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Châu Âu vẫn chưa giải quyết đc các mâu thuẫn, và các dữ liệu kinh tế thì vẫn có những dấu hiệu không tốt. Giá của cặp đang tăng tạm thời do DXY giam xuống. CÙng theo dõi xem trong biểu đồ ngày để tìm đc vị trí vào lệnh Short thich hợp nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.