khoahuynh

EURUSD - Mua dài hạn

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trên đồ thị H4 đang xuất hiện mô hình đảo chiều của xu hướng giảm hiện tại.
Canh mua trong vùng như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.