Dungtrader101

Mô hình Vai-Đầu-Vai

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Liên tục xuất hiện các mô hình vai-đầu-vai xuất hiện ở đỉnh xu hướng tăng là dấu hiệu cho thấy tín hiệu đảo chiều của giá...
Chiến lược vào lệnh: Canh sell khi giá bứt phá qua 1.1650.
#####################################
Good luck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.