nhinguyenminh1

LONG EURUSD 5/2/2022

Giá lên
CAPITALCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tiếp tục phân tích đầu tuần, giá thất bại trong việc giữ giá tại keylevel 1.051 thể hiện lực mua
Giá tạo thành cấu trúc tăng khá rõ ràng, xuất hiện dấu hiệu giữ giá tại keylevel 1.051.
Vào lệnh LONG, vùng quản lý lệnh 1.057 (đề phòng giá đi range 1.051-1.057)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.