DUYTUNGFX

Bán EUR/USD

Giá xuống
DUYTUNGFX Updated   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
D1 đang hình thành mô hình vai đầu vai, xu hướng tăng đã phá vỡ đang hình thành mô hình kênh giảm song song.
Ưu tiên bán , nếu giá phá vỡ đáy mô hình VĐV thì sẽ gảm mạnh về kháng cự mạnh 1.1300 trước khi nó tăng trở lại
Bình luận: Nhầm về hỗ trợ 1.1300
Bình luận: Giá đang chạy đúng mô hình nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.