Jayce_Pham

Swing_EURUSD_ Giá tạo tín hiệu điều chỉnh để tăng

Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- 1h : Động lực tăng yếu dần
- 4h: Động lực giảm yếu dần
Về lâu dài, EU sẽ đợt giảm ngắn trước khi tăng trở lại.
Cần chú ý giá tại mỗi điểm biến đổi. Plan có thể sai nếu sóng đi mạnh bất thường.
Bình luận:
Tin tức về CPI 19:30 13rd 07 2021 : CPI tăng 0.7 -> 0.9%. Lạm phát Mỹ tăng nhẹ tháng qua, hàng hóa dịch vụ tăng theo dẫn tới sức mua Dola tăng để bù đắp. Tỷ giá EU có thể giảm mạnh vì quan hệ này. Giữ sóng 1 và hủy sóng 2.

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.