CongHoanTrader

EURUSD Buy ngắn giá hiện tại phạm vi H4

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tạo một phạm vi Sideway khá rõ ràng ở thời điểm hiện tại.
Có thể thực hiện lệnh Buy với:
SL tại vùng đáy : 1.18845
TP tại vùng 50 : 1.19452
Bình luận: Có thể nâng SL lên 1.19000 ở thời điểm hiện tại.
Bình luận: Lệnh đã SL.

Bình luận