photrading

Plan gd EU M15

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hello traders,
Mọi người đã có view trade EU hôm nay chưa?
Đây là view của Phố Trading cho EU hôm nay!
BUY Set up
Entry : 1.07
SL : 1.0695
TP : 1.733
Happy Trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.