UnknownUnicorn4813124

EU tăng giá. Chờ mua lên tại vùng Demand Zone bên dưới.

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU tăng giá. Chờ mua lên tại vùng Demand Zone bên dưới.
Mục tiêu đầu tiên là vùng giá tại đỉnh cũ (1.235).
Bình luận: Chốt 1/2 vị thế đã vào. 1/2 vị thế còn lại chốt tại đỉnh cũ (1.235)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.