congminh222

EURUSD Cứ mạnh dạn mà tìm điểm Buy

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đã hình thành set up đẹp, buy lên thôi :D tỷ lệ RR tốt, xác suất đúng khá cao (theo mình là độ 60-70%), nuôi dài, hẹn gặp lại ae khi TP

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.