HHermes

EURUSD long 1.117xx, TP theo ghi chú trên chart, SL 1.116xx

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD long 1.117xx, chốt lời theo ghi chú trên chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.