D-Kimochi

03.08 EURUSD BUY HAY SELL TRONG THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng tăng trên H1 của EURUSD đã bị phá vỡ, hôm qua tỷ giá EURUSD giảm mạnh, xu hướng giảm có thể cơ bản được xác nhận.

Cấu trúc giảm giá chưa được hình thành hoàn toàn, chúng ta vẫn phải chờ dấu hiệu của đỉnh thấp hơn để có thể xác nhận.

Tuy nhiên stoch đã nằm ở dưới vùng 20, đây cũng có thể là căn cứ để xác nhận canh sell trong thời gian sắp tới.

Vùng kháng cự tiềm năng cho những chiến lược sell sẽ là 1.02215 và vùng hỗ trợ để chốt lợi nhuận tốt là 1.01540.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.