CuBin2802

Phân tích cặp EURUSD_19.09.2023

Giá xuống
PEPPERSTONE:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại xu hướng chính của EURUSD vẫn là xu hướng giảm, nên canh EURUSD hồi về các kháng cự để có thể sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.