Tungle111

EUR/USD liệu sẽ điều chỉnh sắp tới?

Giá lên
Tungle111 Pro Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
-Chiến lược ưu tiên: Mua EUR/USD
-Phân tích ý tưởng: Trước sự gia tăng của đồng bạc xanh, tỷ giá của các cặp tiền tệ đều bị ảnh hưởng, trong đó cặp ngoại hối EUR/USD đã giảm mạnh trong vòng 5 tháng qua, đặc biệt mạnh nhất trong tháng 11, thiết lập mức thấp nhất trong vòng hơn 1 năm qua kể từ tháng 7/2020 đến nay, tuy nhiên hiện tại sau nhiều phiên giảm liên tiếp tỷ giá cặp ngoại hối này vẫn chưa một lần điều chỉnh đáng kể, hiện tại khung H1 biểu đồ giá đã cho thấy breakout down trendline ngắn hạn và chiến lược ưu tiên nên mua để đóng sóng điều chỉnh ngắn hạn, cần lưu ý chiến lược giao dịch ngược xu hướng có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư.
-Support levels: 1.1220 và 1.1200
-Resistance levels: 1.1270 và 1.1300
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: chốt lời

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.