FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- H4 giá đang có xu hướng muốn phá lên khỏi vùng bán chình, đồng thời các đáy sau bắt đầu cao dần lên thể hiện phe mua đang chiếm ưu thế dần.
- H1 Giá về phản ứng tại vùng mua chính và xuất hiện phân kỳ tăng, đồng thời cũng có xu hướng tạo cấu trúc tăng dần.

Nhận định: giá sẽ đi lên tiếp nên mình đã đặt 1 lệnh buy lên theo các mức giá như trong ảnh trên các bạn tham khảo nhé!


Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.