SinvestFX

Chiến lược giao dịch EUR 14/3

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chiến lược giao dịch EUR 14/3

Canh Sell EURUSD tại các vùng kháng cự 1.2022 – 1.2052 khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều H4.
SL 1.2119.
TP1 1.1840. TP2 1.1614


Lưu ý: Thị trường luôn tiềm ẩn những biến động bất ngờ, vì vậy anh em hãy xem bài phân tích này là PHƯƠNG TIỆN THAM KHẢO và hãy luôn tuân thủ việc QUẢN LÝ RỦI RO cho tài khoản của mình. Good luck!

🌏 sinvest.online - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm

✅ EXNESS: sinvest.online/go/exness
✅ ICMARKETS: sinvest.online/go/icmarkets
✅ XTB: sinvest.online/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.