GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD đang thể hiện lực Buy tại vùng giá thấp

Canh Buy tại vùng giá 1.1130 , mục tiêu hướng đến 1.200, stop loss 1.1106

Đây là quan đểm cá nhân, nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh