HoangKhanh99

EURUSD khung m15

Giá xuống
HoangKhanh99 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
b]xu hướng hiện tại đang không rõ xu hướng tekan và kijun ở trong mây
Trạng thái giá hai kiếm đi ngang đang tích lũy
Dự đoán trong vòng 2 cây nến m15 nữa tức 30 phút giá ra khỏi mây nếu giá vượt trên 1.09943
1.10068
thì giá sẽ về vùng 1.10059 và giảm xuống
Kháng cự 1 ở vùng 1.10059
kháng cự 2 ở vùng 1.10016
Hỗ trợ ở 1.09889
Kết luận canh sell ở ở vùng 1.10059 - 1.10016
canh buy ở 1.09889
ở 1.10301
Bình luận:
Hiện tại đang cho xu hướng giảm canh sell khi giá hồi lại vùng 1.09769
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.