HoangKhanh99

EURUSD khung m15

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
b]xu hướng hiện tại đang không rõ xu hướng tekan và kijun ở trong mây
Trạng thái giá hai kiếm đi ngang đang tích lũy
Dự đoán trong vòng 2 cây nến m15 nữa tức 30 phút giá ra khỏi mây nếu giá vượt trên 1.09943
1.10068
thì giá sẽ về vùng 1.10059 và giảm xuống
Kháng cự 1 ở vùng 1.10059
kháng cự 2 ở vùng 1.10016
Hỗ trợ ở 1.09889
Kết luận canh sell ở ở vùng 1.10059 - 1.10016
canh buy ở 1.09889
ở 1.10301
Bình luận: Hiện tại đang cho xu hướng giảm canh sell khi giá hồi lại vùng 1.09769