anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 05/01

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU canh buy 2 vùng như hình, stoploss ở phía dưới...
Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.