anhnguyet95

CHIẾN LƯỢC EURUSD NGÀY 05/01

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU canh buy 2 vùng như hình, stoploss ở phía dưới...
Nhớ quản lý vốn, tuân thủ sl