NguyenThang33

Tiếp tục Short EU - Phân tích khung H4

Giá xuống
BITSTAMP:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tại thời điểm hiện tại, chúng ta đang thấy sự giảm giá của cặp, sau khi giá đã chạm mức 1.1410 và lần lượt từ điểm này. Các chỉ số kỹ thuật cho thấy một đợt bán mạnh. Do đó, có tính đến xu hướng chung trong cặp tiền, tôi cho rằng cặp tỷ giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm.

Hiện tại, cặp tiền đang hợp nhất ở mức 1.1330. Lời khuyên hiện nay nên tìm kiếm các điểm để vào các lệnh Short thích hợp và mong đợi giá đạt đến các mức 1.1310, 1.1280 và 1.1240

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.