NgocHaiPearlie

EURUSD đang chờ đợi một tín hiệu breakout

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
Hiện tại giá đang ở dưới đường kháng cự chờ đợi tin tức quan trọng ngày hôm nay.
Lý do vậy chúng ta không nên buy ở thời điểm này.
Để an toàn có thể buy breakout hoặc chúng ta chờ điểm support 1.1550

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.