victorthaifx

Kịch bản EURUSD tăng trước Non-farm 07/12/2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Long EURUSD với Stoploss 1.2775 và takeprofit 1.1415
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.