GKFXPrimeVN

EURUSD - 02/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1670

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1670 với mục tiêu 1,1635 & 1,1620.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1670, có thể tới 1,1700 & 1,1720.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.