NguyenManhforex

#EURUSD buy ngắn giá hiện tại.

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ

EURUSD h1 giá đang sideway giá đang ở vùng hỗ trợ mạnh . Ngày hôm qua sau khi về đến vùng hỗ trợ 1.1535 giá đang có dấu hiệu đảo chiều. Khuyến nghị buy ngắn giá hiện tại 1.15423 SL: 1.1500 , TP: 1.157590

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.