WindyCloud

Khuyến nghị bán EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD vẫn tiếp tục giao dịch trong vùng sideway, chúng ta có thể đợi giá hồi về quanh 1.165 để SELL. Mục tiêu chốt lời 1.153
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.