tuanvucaptain98

SELL EUR/USD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm vào 1.10700
SL: 1.10850
TP:1.09950
Dự báo CPI tốt và Fed sẽ vẫn dữ quan điểm Hawkins và giữ nguyên lãi suất
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.