GreencapInvestmentFund

Chờ Một Cơn Sóng Giảm !!!

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cập nhật thị trường: EURUSD đang thể hiện xu hướng giảm trong dài hạn kể từ 26/4/2018. Sau khi thị trường phá được hỗ trợ 1.1419 - 1.1452 vào ngày 24/10/2018, giá dao động theo phương ngang giữa vùng kháng cự mới 1.1419 - 1.1452 và hỗ trợ 1.1276 - 1.1215. Đồng thời, trên khung thời gian D1, vào ngày 19/12/2018, giá EURUSD bị đẩy xuống khi gặp đúng kháng cự 1.1419 - 1.1452, tạo thành cây nến pinbar với đuôi rất dài.

Nhận định: Thị trường sẽ tiếp tục đi trong đường ống, EURUSD sẽ tiếp tục bị đẩy xuống khi tiệm cận gần kháng cự 1.1419 - 1.1452.

Ý tưởng giao dịch: Các nhà đầu tư nên chờ bán ra khi giá EURUSD đi tới kháng cự 1.1419 - 1.1452. Chú ý kết hợp với dấu hiệu hành động giá Bán trên D1, H4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.