VuVanTien94hd

EURUSD canh mua tạo OB

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD canh mua tạo OB, nên đợi confirmation. cầu tại m15 và IMB

PAUL
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.