Finn_Rm3x

EUR/USD và lưu ý giao dịch !

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU sẽ quay trở lại test cầu với 1 điểm Buy dài hạn ! Mọi người chú ý với tín hiệu giao dịch như sau nhé !
Nếu muốn giữ dài hạn thì ta có thể dời sl dương dần lên nếu đang lãi !

Founder : PHỐ TRADING
My contact : t.me/FinnPTD
Free signals telegram channel : t.me/photradingchannel

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.