VuVanTien94hd

Thiết lập sắc xuất cao

Đào tạo
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Như tôi đã trình bày trên model
đây là một thiết lập với 1 đợt phản ứng với poi trên htf
Sau đó giảm xuống tạo Flip.
Flip này tạo ra 1 vùng cung phá mạnh qua vùng Flip vừa tạo( để lại IMB )
Sau khi phá Flip, giá tiếp tục di chuyển nhưng không quay lại POI ngay mà bắt đầu xây dựng thnah khoản ( liqui)
Đợt bos fake và trap cuối cùng là dấu hiệu để setup entry( không nên setup khi không có sự hiện diện của liqui
Thiết lập này RE hay CE đều được

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.