AMBroker

EURUSD - Xu hướng khá trung tính

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng: Trung tính
Kháng cự: 1.1430 và 1.1570
Hỗ trợ 1.1325 và 1.1110
Price action: Mô hình inside bar được hình thành gần kháng cự đã phá xuống rất mạnh đầu tuần.
Về dài hạn xu hướng vẫn là giảm giá khi giá được giữ dưới vùng kháng cự dài hạn 1.1430 và 1.1570
Phương án an toàn nhất là chúng ta có thể cân nhắc bán tại một price action hoặc khi giá tiệm cận vùng kháng cự 1.1430 và 1.1570, Hoặc có thể đánh lướt ngắn hạn buy tại vùng mũi tên trong hình - 1.12591
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.