minhthang11079

nếu vượt kháng cự kèo mua eu này có thơm

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khả năng xảy ra Brexit cứng là khó xảy ra sau khi EU chấp nhận hoãn Brexit thêm 3 tháng. tin này sẽ hỗ trợ EU chăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.