cuongdongphu

EURUSD

Giá xuống
cuongdongphu Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Short EURUSD
- Nến ngày xấu
- Kênh M30 tạo mô hình đẹp
RR:1/2
Giao dịch được đóng thủ công:
Có cấu trúc sóng tăng Elliot => Đóng lệnh tại 1.12064
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.