NhatHoai

Phân tích Forex Bob Volman PA | Quen với dừng lỗ | 16/11

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
“Tôi có thể bị dừng lỗ cả ngày. Cả tuần. Hãy quen với dừng lỗ.” - Kristjan Kullamaggi.

#EURUSD H4
Kèo buy hôm trước không vào được vì giá đã tăng mạnh lúc ra tin. Tuy nhiên sóng kéo ngược có vẻ rất “thơm ngon”. Chờ đợi để bắt con sóng này bằng thiết lập doji đôi (DD), cú phá vỡ đầu tiên (FB) hoặc thứ hai (SB).

#EURCAD H4
Giá đã chạm vào ema nhưng vẫn chưa sẵn sàng để tăng trở lại. Chờ hình thành 1 khối hành vi giá để thực hiện thiết lập block break (BB).

#GBPJPY H4
Kèo buy GJ “hay không bằng hên” này kết thúc với 4.6R lợi nhuận. Tuy nhiên may mắn thường chỉ đến khi chúng ta đã sẵn sàng chuẩn bị để đón nhận nó.

#AUDCHF H4
Kèo sell dừng lỗ mất 0.7R. Đương nhiên phải trả lại cho thị trường 1 chút. Nó không bao giờ cho chúng ta ăn thoải mái đâu.

#CADJPY H4
Kèo buy theo thiết lập block break (BB) đầu tiên dừng lỗ full 1R, tuy nhiên vẫn kịp re-entry khi giá phá vỡ lần hai. Giao dịch này đang có 1 chút lợi nhuận mở và SL mới nhất đã ở hòa vốn, như vậy mình sẽ không thua nữa.


Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.