URIFX

EURUSD #Sell ngắn mua thiệt dài....

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hôm qua USD đã thực hiện sứ mệnh của nó là đi cho hết bull trend hiện tại. Sau wave này (có thể sẽ còn rất mạnh rồi tụt nhanh để hình thành trend mới.

Wait and see.