dinhchien

EURUSD - Tín hiệu giảm theo kênh Keltner 27/10

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
* Tận dụng tỉ lệ thành công cao hơn 60% của lệnh 1 để vào lệnh 2 có tỉ lệ Risk/reward cao hơn,
Bot luôn cho điểm vào lệnh trước để Trader biết đặt lệnh, cứ 1 giờ sẽ cập nhập giá vào lệnh 1 lần.
- Lệnh 1: risk/reward 1/1. Phần trăm thành công 60%.
- Lệnh 2: risk/reward: 1/1,86 Nếu dùng Fibonacci retracement thì là 0.65 hay 65%. Phần trăm thành công 47%.
- Số lầng thắng liên tiếp ở quá khứ: 13.
- Số lần thua liên tiếp ở quá khứ: 7. Vậy tránh ảnh hưởng tâm lý nên chọn rủi ro = 1%x7 = 7% cho 1 tín hiệu giao dịch.
Hiện tại Bot giả định là 2% (lệnh 1: 1%, lệnh 2: 1%)
-------
Max risk: 2%.
1. Xác định xu hướng:
...Keltner: Giá xuyên qua Upper/Lower 1 cho 1 điểm. 2 điểm thì thỏa điều kiện vào lệnh.
......Tăng: Nếu giá 2 lần vượt qua đóng cửa trên đường Upper 1 thì chờ về lần 3 để vào lệnh.
......Giảm: Cá nếu giá 2 lần vượt xuống đóng cửa dưới đường Lower 1 thì chờ về đường Lower 1 lần thứ 3 đánh giảm theo 2 lần trước.
...Stochastic:
......chỉ số k > 80: Xu hướng tăng. k<20: Xu hướng giảm.
.....d>75 khi Mua (Buy), d<40 khi Bán (Sell)
...ADX: 31 cho tín hiệu mạnh theo xu hướng.
2. Điểm vào lệnh:
...Giá điều chỉnh về đường Upper/Lower khi 3 điều kiện Keltner , Stochastic & ADX indicator thỏa.