vhieu001jp

EURUSD mua vùng Fibo 0.618 vai đầu vai

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
ẺU đac hồi về vùng fibo 0.618. mua ở đây và giũ cho tuần sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.