nguyenvanthe

Kịch bản cặp EURUSD sau dữ liệu niềm tin tiêu dùng công bố

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Kịch bản cặp EURUSD sau dữ liệu niềm tin tiêu dùng công bố tốt hơn dự báo...

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.