NguoiLa15

dài hạn

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
giao dịch theo hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu