khoahuynh

05-01-2022: EURUSD sắp bứt lên phá qua trading range

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Đồng tiền chung Châu Âu đã có một giai đoạn sideway rất lâu suốt cả tháng 12/21 trong biên độ khá hẹp. Hiện tại giá đã chạm đường trend tăng và có phản ứng. Vùng kháng cự trước mặt mà nếu bị gãy là xác nhận tín hiệu mua vào của EURUSD .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.