NgocHaiPearlie

EURUSD - Chiến lược chờ bán ngắn hạn trong biên độ đi ngang

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chiến lược tham khảo trong giai đoạn chờ đợi báo FED họp bàn chính sách tiền tệ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.