FAST-TRADING

Bán khống EURUSD M15

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
#EURUSD M15
Phân tích tổng quan:

Xu hướng chính trên H4: SELL
Biên độ giao động: SZ-M15 đến DZ-W ( Supply Zone m15 - Demand Zone W)

Phân tích cơ bản:

M15 #EURUSD sẽ được ưu tiên mở vị thế BÁN KHỐNG theo xu hướng chính. với trạng thái đi lên và chạm vùng SZ-M15, việc mở vị thế sẽ được ưu tiên tại vùng này. Tín hiệu xác nhận chưa xuất hiện, setup được dựa trên sự phân tích cơ bản.

Khuyến nghị:

Mở vị thế bán khống (SELL) tại 1.07352
Stoploss: 1.07469
Target Profit: 1.06819

RR= 4.3
(Giá chưa bao gồm spread)

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: https://vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.